энеКүндөн периштелер сурашат экен:
-Сенин табыңдан өткөн тап барбы?- деп.
-Бар, ал эне мээрими, деп жооп бериптир.

Өлүмдөн  сурашыптыр:
-Сага тең келе турган күч барбы?
-Бар-дейт экен ал,- бул эне мээрими.
Ошондуктан “Эне мээрими ташты эритип, эне каары тоону кулатат”, — деп айтылып калыптыр