Партиялардын өзбек тилиндеги үгүт жарнактары коомдо нааразычылык жаратты

Мыйзам боюнча Кыргызстан аймагында эң оболу үгүт иштери кыргыз тилинде жүргүзүлүшү керек. Шаар көчөлөрүндөгү керме, такталардагы жарнамалар, дегеле бардык маалыматтар алгач мамлекеттик тилде берилиши зарыл.