Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшырмасын аткарууга алуу максатында Катраң айылдык Кеңешинин 25-сессиясынын чечимдерине негизденип Катраң айыл өкмөтү айыл чарба жерлерин кирешелүү тармакка которуу максатында көп жылдык алма багын өстүрүү үчүн инвестициялык конкурс жарыялайт. — Конкурска 33га. жер коюлат, 1(бир)га. дан бөлүнүп…