Коомдук эркин гезит

Кыймылдаган - кыр ашат

Коопсуздук