Жылдыз төлгө

Кой жылдызы

Койлор — «чыныгы башкаруучулар», кайда болбосун дайыма биринчи жана мыкты болууга аракеттенет. Кадыр-баркка умтулуу менен, таза мүнөз жана бийликчил Койлор өз инсандыгын аныктоону талап кылат жана атак-данкты акча менен жакшы шарттардан да бийик көрөт. Ошол эле убакта койлор амалдык менен акча таап жана акчаны коротконду билишет. Ички девизи «менден жакшы эчким жасай албайт» – бул койлордун көз карандысыздыгын, айырыкча көзгө көрүнүш үчүн, престижге умтулуусун жана бейтаныш окуяларга даяр экендигин аныктайт.

Койлордо дайыма активдүү иштерге ички талабы сезилип турат, өзүнүн «Мен» дегенин жашоонун ар кыл тармагынан активдүү жактоого аракеттенишет. Койлор алдыга коюлган максаттардын көпчүлүгүнө жетиши мүмкүн, эгер терең ойлонууну жана ар кандай кырдаалдарды акылдуулук менен бааласа. Ашыкча импульсивдүүлүк, ошондой эле тегерегиндеги адамдарды уга билбестиги койлорду айрыкча оор кырдаалдарга алып келет. Койлордун чыдамсыздыгы баштаган жумушту аягына чыгарыш үчүн өзүлөрүнө эле тоскоолдук алып келет, ошондуктан алар көбүнчө жумушту аягына чыгарыш үчүн башка адамдарга мүмкүнчүлүк берет.

Койлор дайыма жаңы мүмкүнчүлүктөрдү же башка жолдорду изденүү абалында болушат. Көбүнчө кой белгисинде төрөлгөн адамдар башкаларда жок жан-дүйнөлүк мүмкүнчүлүктөргө бай жана зор күч-кубатка ээ. Бирок койлорго кичипеилдикти жана жылдыздуу болууну унутпоо зарыл, ошондой эле өз иш аракеттерин тереңирээк изилдөөгө абзель.

Койлор көпчүлүк учурда зээригүү, маанай пас жана күнүмдүк окшош маанайдан качууга аракеттенет. Марс жана Күн планеталарынын таасири койлорго чоң түрткү болуп, чарчабас кыймылдуулук жана айрым апыртуу сезимдерине алып келет. Койлор рационалдуулукка караганда сезимталдуулукка жакыныраак. Башкача айтканда ойлонууга караганда сезүүсү жакшы. Койлор – абдан кең пейилдүү жандар, чогу кайгырууга, түшүнүү жөндөмдүүлүгүнө бай. Кой белгисинде жаралган адамдар – адамдарды түшүнө билүү жөндөмдүүлүгүнө, башкаларга кам көрүүгө жана кам көрүүнү өзгөчө мээримдүүлүк менен жасоо ыкмаларына бай. Дайыма оор учурларда достук ийинин тосуп берип, мээрими жана кам көрүүсү менен коруйт.

Ойлоп тапкыч койлор көптөгөн идеяларга бай адамдарын катарына кирет. Жашоодо өзү жол салып, кызыгуу жана изденүү менен жаңы, сырдуу жана белгисизге тартылат.

Аял кишиби же эркек кишиби — койлор орусча айтканда потенциалдуу безумецтердин катарына кирет. Чыдамсыз, кээде башка адамдардын сезимдерин көзгө илишпейт, катуу жана ойго келбеген жини келүүгө, жок кылуу агрессиясына, а түгүл өзүн өзү бузуу агрессиясына жөндөмдүү.

Койлор өзүнүн «Мен» дегенин көтөрүүгө умтулушат, жоопкерчиликтүүлүккө жана эч нерсени карабай иштоого суусап, жаңы тартып турат. Койлор менен бир нерсени талашуудан жана урушуудан алыс болуу абзель, андай уруш-талаштар мүнөздөрдүн «дуэлине» алып келиши мүмкүн.

Кой белгисинде төрөлгөн адамдар эч качан «Мен жеңилдим» — деп айтпайт, алар аягына чейин салгылашып, өз максаттарына, эмне болбосун барыбир жетишет.

Бул белгидеги адамдар абдан жаркын, сезимталдуу, кээ бир убакта түшүнүксүз болушат. Өзүн жакшы коруу, ашыкча намыстуулук — бул сезимдерден койлорго арылуу керек. Жашоодо оор кырдаалдарга түшүп калбас үчүн өзүн өзү башкара билүү, сезимталдуулук, өз ойлорун жана өзүнүн «Мен» дегенинин үстүндө иштөө койлор үчүн ашыкча болбос.

Койлорго бир караштан сүйүп калуу сезими таандык десек да ашык болбос. Эгер койлор бирөөнү сүйүп калса, алар баардыгына даяр болушат. Оттой сезимдуулук жана активдүүлүк койлордун канын кайнатып турат, мындай учурда койлорго эч ким туруштук бере албайт. Көпчүлүк учурда койлор «тыю салынган жемишке» тартылышат. Ага жетүү максатында алар көп нерселерден баш тартууга жана өзүн бүт бойдон берүүгө даяр.

Бир жагынан караганда койлор өз сүйүсүнө импульсивдүү жана оопайлуу, а тугул кызуу ачуулукка чейин сүйүшү мүмкүн. Экинчи жагынан караганда койлор бат эле кызуулугу сууп калат.

Койлордун негизги мүнөздөрү:
1.Мени менен урушуп-талашпагыла
2.Биринчи жасаш керек, анан ойлонуш керек
3.Элдер тормозду баскан жерден, мен газды гана басам
4.Түбөлүк жаш бойдон кала берем
5.Мен жасагандай жаса, анткени андан жакшы жасай албайсын
6.Эң оору баарлашуучуну аягына чейин угуу.
7.Өжөрлүк же көктүк — кемчилик эмес.
8.Жагдайды башкаруу оңой, сезимдерди башкаруу оор.
9.Бир кой — жакшы, эки кой — көп.
10.Биринчи кол салбайм. Бирок кудай бербесин, менин жиниме тийсенер.

Бул жүрөктү элжиреткен сүйүүчүлөр, кээде момун, көпчүлүк учурда наристелердей мактанганды жакшы коруп, көпчүлүк көзүндө ойноп, өзүнүн артыкчылыгын көрсөткөндү жакшы көрүшөт.

Эгер койлор өзүлөрүнө сүйүүчүсү тарабынан салкын мамилеге кабылса, өзүлөрүнөн жана өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн күмөндөр болуп, өзүнүн «Мен» дегенин таппаганынан коркуп, убактылуу өз ички дүйнөсүндө өзүн жоготуп коюшу мүмкүн.

Койлор медалдын эки тарабы тең боло алышат. Ал эми достукта койлор жакын досторуна эрегишип жана үстөмдүк мамилелерин жасай алат жана жасашы мүмкүн, ал эми сүйүүдө интеллектуалдуу жана ар тараптан өнүккөн жолдош менен гана байланыш түзүп, баш ийип, сезимдерге ээргүүгө умтулат.

Букачар жылдызы

Букачар — чечкиндуу жана эптуу зодиак белгиси. Жер белгисинин окулу болуп, Букачарлар материалдык иштерге тартылып, жашоонун эптуу жактарына бурулат, ошондой эле материалдык баалуулуктарга умтулат. Бул зодиак белсиги жайлуулукка умтулуу жана оз жашоосунан ыракат алууга озун окшоштурат. Анткени, Букачарлар учун акча — бул купюралардын саны эмес, бул кагаздарга ээ болуу менен ар турдуу жыргалдыктардын озуно тартуулоочу сандар.

Букачарлар коркомдуктордун баалоочусу, кооздуктардын суйуучусу. Бул зодиак белгисинде торолгон адамдар, корком формаларды, буюмдарды жана кийимдерди артык коруп, озунун сырты кебетесин карап турат, а бул алардын ден-соолугуна жана маанайына байланыштуу болот. Сезимталдуулук жана сентименталдуулуктун бир болукчосу бул Венера менен Айдын таассири, жана бул таасирлер Букачарларга эмне керек, а эмне кереги жок экенин так билип, чечкиндуу татымды жана туура баамдоону берет.

Букачарлар учун материалдык мамиледе да, эмоционалдык планда да бекемдик/туруктуулук маанилу. Букачарлар айланасындагы адамдарды алардын жашоосунда маанилуулугуно жараша тандай алат, ошондой эле жаны таанышууларды келечекте пайда алып келуусуно жараша баамдайт.

Букачарлар оз жашоосун пландап, бардыгын текчелеге коюп, оз иш-аракеттеринин тартиптерин эсептоого ийимдуу, жана бул коп учурда пайдасыз калбай, оор тиричиликте жардамын гана тийгизет.

Букаарлар дээрлик тынчтыкту суйуучулор болуп, чыдамдуулук жана туруктуулук сапаттарына ээ. Бирок мунун баары алардын чыдамынын тугонгонуно чейин кармалат. Анткени, булардын гармониянын талаптары маанилуу факторлордун бири. Дал ушулар буларды дайыма чыдамдуу болууга туртот.

Озуно жана озунун ички унуно жана онуккон интуициясына ишенип, Букачарлар байкоочу болгонду каалап, алдын ала эмес, кандайдыр бир иш-аракеттерден кийин натыйжа чыгарууга аракет кылат. Букачарлар акыл тыянактарына караганда, сезимдердин кабылдоосуна берилет.

Чечкинсиздик Букачарлардын алсыз жагы, жана бул сапаты мене Букачарлар озуно гана эмес, башкаларга да ынгайсыздыктарды алып келет. Булар озулорун казып, майда чуйдолор устундо акыл калчаганды жактырбайт, анткени, ага караганда объективдуулукко ийимдуу. Букачарлардын дуйно алардын айланасында айлануу сезими, тегерегиндегилерге лоялдуу болууга тосколдук жаратат.

Букачарлар башка зодиак белгилерине салыштырмалуу динге азын-оолак көп ишене бербейт, андан көрө тадырга жана ийгиликке көбүрөөк ишенет. Булардын мамилечилдигине жана ачыктыгына карабастан, Букачарлар жетишээрлик сырдуу келет, өзгөчө сөз өзүлөрү жөнүндө болуп жатса.

Букачарлардын ичинде, айкөлдүк, арамдык жана өзүмчүлдүк менен күрөшүү абалында болуп, буларга «беруу-кабыл алуу» формуласы менен жашанганды үйрөнүп алуу зарыл. Сергек акыл, прагматизм, интеллектуалдык жана жөнөкөйлүк — мунун баары Букачарларга тиешелүү мүнөздөр. Бирок Букачарлардын башка зодиак белгилеринен сезимталдуураак келээрин эске алып коюуу абзель.

Бала чагынан эле кыялкеч болгон Букачарлар, жашоодо аларды эмне курчап турса анын баарын идеалдаштырууга ийимдүү болот, анын ичинде сүйүү да бар. Убакыттын өтүшү менен мүнөзүнүн жана иш-аракеттеринин улам жаны өзгөчөлүктөрүн ачып, булардын сезимдери акырындык менен өсөт. Качан булардын сокур эсинде жарылуу болгондо, булардан сезимталдуу белги жок болот.

Өзүнүн айланасындагылардын баарына эптүүлүгүнө карабастан, сүйүү жана мамилелер бул Букачарлар үчүн башка нерсе. Булар сүйүүгө бутунан башына чейин, башталышынан аягына чейин берилет. Жана жыйынтык кандай болот маанисиз, анткени, Букачарларды критика да, жыргалдык үчүн кеңештер да, дискомфорт да, жашоо кырдаалдары да токтото албайт. Бул Букачарлардын айтылган өзгөчө сезимталдуулугу, жана бул өз пассиясына болгон мамилени тешип өтүп, жөнөкөй физикалык жакындыктан бир нече эсе өйдө болот. Букачарлардын сүйүүсүнүн сырдуулугу укмуштай жүрөктү элжиреткен жана назик болот.

Букачарлар өз сүйгөнүнө болгон мамиледе абдан өзүмчүл болуп, бирок өзүлөрүн бул сүйүүгө толук бойдон, калдыксыз берет. Эгер чындык Букачарлардын көз алдында реалдуулук менен кездешпей, ар башка жолдор менен кетсе, булар өз жолунда өзүлөрү түзгөн азаптарды башынан өткөрөт, аларга: күйдүргү кызгануучулук, өлүмгө тете муңаюуу, алкоголизм, соргоктук, акыл-эстин тумандашы, ал гана эмес жараланган жүрөктүн азабынан өзүнө-өзү кол салууга да барышы мүмкүн.

Букачарлар менен болгон мамиле бул түйшүккө баткан кырдаалдардын чаташкан окуялары. Бирок Букачарлар менен болгон нике бул — башында «гармония» деген аталыш менен турган, көз-жаштуу финалдарды кесип салган жомок.

Букачарлар өз түгөйүнө мыкты үй-бүлөөчүл болбостон, камкордуу ата-эне да болуп, өз балдарын назик жана жылуулук менен тарбиялайт, бирок ошол эле убакта бекем тартипте да тарбиялап, балдарына кандайдыр бир жеңил денгээлде диктатор болот. Букачарлардын үй-бүлөөсүнө жана досторуна болгон ишенимдүүлүгү, кээде өзүнүн күчтүүлүгү менен адамдарды таң калтырат.

Букачаларды барын өзүнө тартуучу жана көңүлдөрдү өз персонасына чогултуучу, өзгөчө мыскылы айырмалап турат.

Букачарлардын негизги мүнөздөрү:
-Бир нерсе сатып алууга акча аябайм, майрамдаганга аяйм.
-Мага башканын кереги жок, меникине да тийбегин.
-Жылуу урушка караганда, жакыр дүйнө жакшы.
-Жакшы отуруп алгандын тынчын кетирбе.
-Көркөм күн батышка караганда, көркөм диван жакшы.
-Тамак-аш бул олуттуу нерсе.
-Жароокер музоо, эки эмчектен сүт эмет.
-Экинчи болуп баратканда, куч-кубатты үнөмдөйсүң.
-Бир жолу колдонуучу оттукту эң жаман көрөм..
-Дегустатор — бул менин чыныгы кайталангыс сапатым.

Акча жагына кайрылсак, Букачар менен акча дайыма жетелешип жүрөт десек жанылышпайбыз. Булар акча тапканды да, аны коротконду да жакшы көрүшөт. Булар чоң суммадагы акчаны утуп алып, тез байып кетүүгө ийимдүү эмес. Букачарлар тепкич аркылу өйдөгө, кадам артынан кадам шилтеп, өзүнүн кичинекей жеңүүлөрүн табышат. «Оңой акча» Букачарларды арам кылып коюуусу мүмкүн, бирок башка учурларда арамдык Букачарларда жашабайт.

Темпераменттүүлүк жана импульсивдүүлүк Букачарлардын иш-аракеттеринде сейрек кездешет, бирок, эгер пайда болсо, таамай болот. Эгер булар бир нерсеге кыжырланып, жини келсе, алдынан чыккандын баарын кыйратып салууга мүмкүндүгү жетет.

Белгилүү болгондой эле, кежирлик кайсы гана Букачарлар болбосун, бул алардын мүнөзүнүн бир бөлүгү. Бул алардын үстүнөн мүмкүн болбой калганга чейин үстөмдүк кылат. Бирок бул жаман эмес, тескерисинче, булардын чыдамдуулугуна, арызданбай жана кимдир бироону күнөөлөбөй өз ийинине артып жүргөнүнө баа берсе болот.

Букачарлар тагдырдын канчалаган соккуларына чыдап, сынып калбай, нарктуу башын которуп алдыга кадам шилтегени үчүн ардак тактыга жуз пайызга татыктуу десек ашык болбос.

Эгиздер жылдызы

Эгиздер жөнүндө сүйлөшсөк, айтып коюуу керек, булар бир медалдын эки бетиндей болуп — ар убакта ар башка, бирок ошол эле убакта жетишерлик түшүнүктүү.

Жакшы ораторлор, эгиздер өзүнүн көркөм сүйлөөсү жана бат ойлонуусу менен өзүнө тартат. Билимге умтулуусу менен, алар жакшы окууга жөндөмдүү. Бирок эгиздер үчүн, алардын кызыгуулары ар башка болуп туруусу талап кылынат.

Эгиздердин туруксуздугу, жүрүп турган сааттын жебесиндей болуп, алардын маанайына да таасирин тийгизет. Булар «Маанайдын адамдары» бир заматта жыргап-куунап жашоого ыракаттанып, бир заматта апатиялык мүнөздө болуп калат. Бирок, аябай оор абалда да, эгиздердин өзүн жоготуп, тен салмактуулугунан чыгаруу оор. Кырдаалды туура баамдоо, курчаган дүйнөгө туура мамиле жасоо, эмне гана болбосун, бир секундага да эгиздерден алыстабайт.

Эгиз белгисинде төрөлгөндөр, ойлоп тапкыч жана идея адамдары, дайыма жана кандай коом болбосун, өзүнүн мамилечилдиги жана баарлашууга өзгөчө мамилеси менен популярдуу болот.

Эгиздердин туруксуздугу көп учурда бир нерсеге же бир адамга байлануусунун каалабастыгы менен баамдалат, бирок бул туруксуздук эгиздердин туруктуу боло албастыгын белгилебейт.

Кулак түргүч эгиздер дайыма идеянын жана акыл-ойдун изденүүсүндө болот. Бул — окуя издегичтер, кызыктуруучу укмуштуу окуя үчүн же өз жашоосуна коркпостон өзгөрүү киргизүүгө дайыма ордунан атырылып тура калууга даяр.

Шарттуулуктарды моюнга албай, эгиздер эрежелерди бузуп, стереотиптерди талкалап, өз жолундагы тоскоолдуктарды кыйратууга ийимдуу, ошону менен бирге өзүнүн «Мен» дегенин коргойт, бул кээде өз өнүгүүсүнө тоскоол болот.

Ал эми материалдык жыргалдыгына көз жүгүртсөк, эгиздер муну өз приоритеттеринин башына койбойт, бирок ошол эле убакта алардын баарын өз кызыкчылыгында колдонуп алардан баш тартпайт.

Эгиздер көп учурда өз кемчиликтерин байкабайт эмес, алар өз ички үнүнө ишенип, ал кемчиликтерди байкагандан баш тартат. Бирок, өзүнүн үстүндө иштөөгө аракет кылышса, анда чыныгы бактыны табууга реалдуу мүмкүнчүлүк алат.

Бул интеллектуалдуу, арамдыгы жок жана өзгөрмө белгисиндеги адамдар, өз башатында эки натурага ээ. Эгиздер көп убакта өзүнө багытталган критикаларга, шылдын келеке жана курч тамашаларга, өзгөчө көңүл коштугу менен айырмаланат.

Бул оюнчулар дайма эмнеге жетээрин сезип, жана өз жашоосун, өз кызыкчылыгы аркылуу ийкемдүү жана оңой уюштура алат. Бирок, эгиздердин табиятында болгон туруксуздугу, көп учурда алардын ишенимдердин жана ой максаттарын бузуп, өз жолунда тоскоолдук жаратат.

Эгиздер ушунча өзгөчө дүйнө көз карашында болуу менен, көп нерселерди оор сезимдүүлүк менен кабыл алып, майда-чүйдө түйшүктөрдү чечилгиз тоскоолдуктарга айлантат. Тең салмактуулугу аз жана ыраатсыз эгиздер, көп учурда бир нече жумушту бир аткарып, өзүнө бир нерсеге көңүл бурууга мүмкүндүк бербейт. Ошого карабастан, өзүнө таандык эпчилдик, дайыма ишти аягына чыгарууга жардам берет.

Менменчилик жана майдачылдык эгиздер менен дайма чогу жүрөт. Баардыгын өз жайы менен кое берүү менен эгиздер көп убакта ийгиликсиз калат. ошондуктан эгиздердин жашоосун өйдө-ылдый чийилген графикке окшоштурса болот, кээде эң бийигине жетип, кээде эң төмөнкү чекитке түшүп турат.

Эгиздердин жеңил жана өзгөрмө мүнөзү, ичи ооругуча жыргап-куунатып, эси оогуча уруштуруп, жана көзүнөн жаш тамган маанайга чейин алып барат. Бул адамдар ушунча интеллектуалдуу болгондуктан, баардыгын учуп жете электе эле кармап алат. Ойлоп тапкыч жана эптүү, булар дайыма, кантип өз арсеналын, өз жыргалы үчүн колдонууну билишет.

Кээ бир эгиздер башка адамдарга болгон эгоцентризмдик, адепсиздик жана оройлук мамилеси менен айырмаланып, алдамчылыкка жана уюшпагандыкка ийимдүү болот.

Эгиздердин ар кандай коомдо аралашып кетүүсүн, ар кандай шарттарга ылайыкташуу ыгы жогорулатат. Активдүү жана кубатуу болуп, алар дайыма өз энергиясын башка нукка буруу менен бат чарчашат.

Өз негизи боюнча муздак кандуу зодиак белгиси өз иш-аракеттерин, ойлорун, сөздөрүн жана өзүнө болгон башкалардын иш-аракеттерин жана реакцияларын дайыма анализдөөгө аракеттенет. Өз кадыр-баркын жана мүмкүнчүлүктөрүн өз пайдасына айландыра билүү менен, эгиздер өз максатын жана максатына жетүү ыкмаларын так билип, өзүнөн шек санабай алдыга кадам ташташат.

Эгиздер күнүмдүк тиричиликке жана күндө кайталануучу иштерге чыдабай, ар түрдүү палитрадагы жашоону каалап, монотондуу боектор аларды канааттандырбайт. Андай болбосо, өзүлөрүн капаска түшүп, колдруна кишен салып, канаты сынып, фломастер менен тилеген ой максатын сызып салгандай сезишет.

Эгиздердин негизги мүнөздөрү:
-Мен бүгүн кечеки күндөгүдөй эмесмин.
-Ким абалга ээ болсо, ал маалыматка ээ болот.
-Бир акыл жакшы, эки акыл андан да жакшы, эгер экөө тең бир адамга таандык болсо андан да жакшы.
-Мен бул жакта, мен тигил жакта.
-Мөмө-жемиштер сыяктуу эле, идея көпкө туруп калбаш керек.
-Үйдөгү бир шкаф, компьютер — жакшы, ал эми үчөө болсо андан да жакшы.
-Ким жетишпеди, ал кечикти.
-Жашоодо, сууда сүзгөн катер сыяктуу жүрөм, терең кирбейм, бирок абдан ыкчаммын.
-Базарда «базарга» жооп бербейм.
-Көп болгонду жакшы көрөм, анткени сапатка убакыт жок.

Эгиздердин сүйүп калуусу алардын эки мүнөздүүлүгү менен шартталат. Бирок бул жаатта ал оң таасирлүү боектор менен мүнөздөлүп — сюрприздерди жасап, өзүлөрүн романтикалык жактан көрсөтүп, таң калтыра баштайт, ошону менен бирге мамилелердин өнүгүүсүн байкап, аны сактап жана коргоого аракет кылат.

Эгиздер жерден эмес башка жактан келгендер. Бөлөктөр арасында өзүнүкү жана өзүнүкүлөрдүн арасында бөлөк. Алар өзүнө гана ишенип, ички дүйнөсүнүн тереңиндеги бийик жана идеалдууга, аягына чейин ал эмне экенин жана ага кантип жетүүнү түшүнбөй умтула берет. Аларга дайыма баардыгы жетишсиз жана өзүндө болгондордун дайыма андан да көп болуусун каалайт. Бул чексиз таланттуу адамдар, тагибый курч сезимге жана өзгөчө алгырлыкка ээ. Бирок, анын баарына карабастан, алардын арсеналында жөнөкөй туруктуулуктун үлүшү жана тамчыдай болгон чыдамдуулук жетишпейт.

Бөйөн жылдызы

Бул суу белгисинин күчтүү адамдары өзгөчө үйчүлдүгү жана ишенимдүүлүгү менен айырмаланат. Сезимталдуу жана оңой жаралануучу Бөйөндөр өзүн жалгыздыктан коопсуздандыруу максатында, дайыма бекемдүлүктүн изденүсүндө болот. Бул зодиак белгиси ачык-айкындуулукка жана туруктуулукка умтулуп, үй-бүлөөгө жана үй-бүлөөлүк коломтого болгон өзгөчө талаптарга ээ болот. Үй-бүлөөлүк тарыхка сый-урмат менен мамиле жасап, Бөйөндөр үй-бүлөөлүк салттарды бийик тутат, жана аларга эч качан өзгөрүү киргизбегенге аракет кылат. Тыкат келген Бөйөндөр дайыма үйдөгү тазалыкты кармоого аракет жасайт, а бул алардын мүнөзүнүн айырмачылыгынын бири.

Көп учурда оор жан-дүйнөлүк санааларды тартып, Бөйөндөр ушунча психологиялык жактан жаралуу болуп, кичине наристедей назик болот. Сыртынан чоң мүдөөлүк жана эрки күчтүү адамдай көрүнүшү мүмкүн, бирок бул болгону жан-дүйнөлүк жараланууларды албоо үчүн болгон коргонуу. Ички дүйнөсүндө көптөгөн өзгөрүүлөрдү сезип, Бөйөндөрдүн маанайы ал өзгөрүүлөр менен кошо өзгөрөт: меланхолия жана түнттүктөн ачылууга жана ачыктыкка, жана кайра тескерисинче. Айланасындагыларга токтоо жана өзүн өзү кармаган адамдын таасирин калтырып, өз ойлорунда жана сезимдеринде Бөйөндөр түшүнүксүз сырдуу адам болот.

Бул зодиак белгисинде төрөлгөн адамдар кооптуу жана кумардуу оюнчулардын катарына кирбейт. Анткени, булар акчага абдан аяр мамиле жасап, оңго солго чачышпайт.

Өзгөчө дипломатиялык таланттарга ээ болуп, Бөйөндөр көп учурда коюлган максаттарына жетет. Бирок, булар таарынычтан өз ойлоруна чөмүлүп, өз дүйнөсүндө кичинекей сөз укпаган наристени ойготуп, өзүн абдан кежир алып жүрүшү мүмкүн. Дал ушул өз иш-аракеттеринин үстүндө сүзүп жүрүүчү кемчиликти, өз пайдасы үчүн түп тамыры менен жоюуу зарыл.

Күчтүү элестетүү сезимдерине ээ болуп, Бөйөндөр башкалардан өзгөчө коркунучка ийимдүүлүгү, чыдамсыздыгы жана өтө сезимталдуулугу менен айырмаланат. Өзүлөрүндө кулпуланып алып, негизинен, көрүнбөгөн каршылашуу дубалын орнотуп, булар жагымсыз адамдардан ушундай ыкма менен коргонот. Булардын дарегине айтылган, каалаган кыйкымдоолор, кеңештер же пикирлер Бөйөндөрдү катытып, түшүндүрүлгүс пассивдүү абалга келтирет. Кээде бул зодиак белгисинин адамдарына кандайдыр бир жоопкерчиликтен коркуу сезимдери таандык. Бир жагынан, булар оор кырдаалдарда таяна турган ишенимдүү адамдардан болот.

Бөйөндөр бир нерсеге өкүнүп, ырайымсыз чындыктан качып, өзүн казган адатка ээ. Шартка ылайык, бул жан-дүйнөлүк казуулар жакшылыкка алып келбей, жакшы эмес абалына кошул-ташыл коркунучтарды тартуулайт. Көп учурда Бөйөндөр өзүнүн акыл-эсин жана бай жашоо тажрыйбасын, жашоодогу ар кандай кырдаалдарды жана маселелерди чегүүгө колдоно билбейт. Толук даярдык менен, куралданып жана ишенимдүү тоскоолдуктарды тосуунун ордуна булар, тескерисинче артка качып же корконунан дем албай токтоп калат.

Башка зодиак белгиси менен салыштырмалуу, Бөйөндөр ушунча назик жана сүйүүчү өзгөчөлүккө ээ, жана аялдар мындай берилгендикке туруштук бере албай, кабыл алып, бардык чыдамдуулук менен камкор болуп, түшүнүүгө аргасы калбайт.

Бул өзгөчө жаралуу жана сезимталдуу зодиак белгиси, бала кезинде көп учурда энесинин канат астында болуп, көп убакка чейин ал жактан чыга албайт. Жана бул мамилелердин модели Бөйөндөрдү жашоодо андан ары да ээрчип жүрө бериши мүмкүн. Бөйөндөр көп учурда энесинин канатынын астында бойго жеткен кезде да болуп, энеси менен байланыштырып турган жипти үзө албайт. Дал ошондуктан Бөйөн-мырзалар көп учурда өз сүйгөнүнөн өзүнүн энесин издейт, ал эми Бөйөн-айымдар өмүрүнүн акырына чейин ата-энесине байланган секелек кыз бойдон кала берет.

Бөйөндөрдүн негизги мүнөздөрү:
-Менин үйүм, менин чебим
-Башкаларды алдейлөө — бул менин чыныгы шыгым
-Бардыгын камдап алуу кандай жакшы — чыдамдуулукту да, бал-ширинди да
-Күткөндү билген адамга, бардыгы келет.
-Достор менен кафеде эмес, үйдө кезик.
-Муздаткычтын ичи толуп турганда, жан-дүйнөдө жылуулук.
-Чогултуучулук жакшы, бирок татыктуу буюмдуу сатып алуу жакшы.
-Жашынууга мүмкүндүк жок жерде, жашоо кыйын.
-Өз тарыхымды далыга илиген каптай алып жүрөм.
-Жыйырма жыл кийген чапан да эскиреби?

Бөйөндөр сезимталдуулуктун ширесин толук соруп салуучу, азаптуу сүйүүгө дээрлик ийимдүү болот. Идеалдуу сүйүүнүн кыялкечтери болуп, романтик болууга даяр, жана өз түгөйүн суктануусу, жылуулугу жана назиктиги менен куурчап алуу мүмкүндүгү бар, жана ошондой түшүнүүчү жана колдоочу сүйүүнү өз түгөйүнөн күтөт. Андай болбосо, ырайымсыз көңүл калгандыкты сезип, бул романтиктер куткарууну жана коргонуучу жайды жалгыздыктан же энесинин канатынын астынан издешет, ушунусу менен булар душман-дүйнөдөн качышат. Кээде булар сүйүүдө тиран жана өзүмчүл болушу мүмкүн, анысы менен бирге өзүн өз өнөктөшүнө толук багындырып, мамилелерге калдыгы жок толук берилет. Өзүнө болгон сүйүүнү сезип, сүйүү сезимдерин кайтарууда булар өзүлөрү да идеалдуу болот. Андай да болбосо, анда булар адам чыдагыс түйшүктүү жана орой болуп, күч-кубат жеткис азап-тозокко чөмүлө баштайт.

Арстан жылдызы

Арстан бул — бийиктиктин жана хандыктын, ошону менен бирге булар айкөлдүктүн, жардамын аябагандыктын жана сыймыктын белгиси. Арстандар өзүн өркүндөтүүгө жана лидерликке умтулуп, бийик кадыр-барк сезимдерине, өзгөчө күч-кубаты жана башка адамдар арасындагы кадыры менен айырмаланат. Бул зодиак белгиси башка зодиак белгилердин арасындагы эң жоомарт белги. Бирок көптөгөн Арстандар боорукердин маскасын кийип, чындыгында андай болбой, болсо да, кандайдыр бир иш-аракеттерди өз дарегине мактоо алуу үчүн жасайт.

Арстандар дайыма өзүлөрү менен канааттанып, башкаларга ыраазы болбойт. Булар өзүлөрүн абдан бийик сезишип, көп учурда мындай сезимдери алардын иш-аракеттеринен байкалат. Бардыгын өзүлөрү каалагандай жасап, кээде тескери жасап жаткандарын моюндарына албайт. Өз тарабына болгон «жалган мактоолорго» берилип, көп учурда алар көздөрүн жумуп алып «келесоолордун тамагын» жегенди жакшы көрүшөт.

Бул зодиак белгиси көңүл чордонунун ортосунда болууну жана дайыма башкалардан көз карандысыз болууну каалайт. Булар дайыма баардыгына жагууну каалап, ал үчүн бардыгын жасоого даяр.

Арстандар өтө эле сүйүүгө берилген болушат. Булар дайыма карама-каршы жыныстагы өнөктөшкө тартылуу сезимдерин сезип, алар менен флирттешүүнү жандай жакшы көрүшөт. Ошондой эле, асылзаттын ролун ойноп, Арстандар көп нерселерди драмалаштырууга ийимдүү, анын ичинде өз эмоцияларын жана иш-аракеттерин, мунун баары чындыктан алыс болуп, жакшы таасир калтыруу максатында жасалат.

Чыдамсыз жана кежир Арстан өзүнүнүн абийирине жана кадыр-баркына башкалар тарабынан шектенүүгө эч качан жол бербейт. Бардыгын башкарууга ийимдүү болуп, Арстандар бирөөнүн ишеничинен чыгып калуудан коркуп, өз иш-аракеттеринин жоопкерчилигин курч сезет. Жана эгер, булардын кадыр-баркка болгон талаптары өзүн канааттандырбаса, Арстандар шалаакы жана пассивдүү же тескерисинче убаралуу жана туруксуздукка чөмүлүшү мүмкүн.

Жаныбарлар башчысы амбициясына ээ болуп, бул зодиак белгисинде төрөлгөн адамдар өзүлөрүн ааламдын борбору, асмандагы башкы жылдыз деп ойлойт. Башкарганга жана лидер болууга умтулуп, Арстандар экинчи сортторгу ролду кабыл албай, өз натурасынын алоолонгондугу менен айырмаланат.

Арстандарда кандайдыр бир өлчөмдө болуучу Наполеондук комплекс, аларды абдан жинденишине алып баруусу ыктымал. Негизи жок намыстуулук, Арстандарды өз бузукчулугунун кулуна, майда эгоистке жана кузгу чыгылышынан башкаларды байкабаган, өзүн гана көрө алуучу адамга айландырат.

Жалындаган от белгиси болуп, Арстандар өзгөчө дилгерленүү жана кылдат сезимталдуулугу менен дагы айырмаланып турат. Бирок, ошону менен бирге булар төшөк кумарына эркин мамиле жасап, булардын намысы өз каалоолорун канаатандыруу үчүн кандайдыр бир башка жолдорго барууга мүмкүндүк бербейт. Арстандар, эгер кимдир бирөөнү жактырып калса, булар өзгөчө кызыктыруучу жана азгыруучу объектке айланат. Өз өнөктөшүнө болгон пассивдүүлүк бул — Арстандарга жетүү аракетин жасап коруу сигналы болот. Жана булар, эгер кааласа, багынып берет. Айым-арстандар да, мырза-арстандар да жөн эле, жоопкерсиз бир жолку төшөк кумарына караганда, биринчи орунга узак мөөнөткө созулуучу жана олуттуу мамилелерди коюшат.

Арстандардын негизги мүнөздөрү:
-Мен силерди жаркын жакка алып барам.
-Жардам алганча, жардам кыл.
-Жакшы манера — жарым ийгилик.
-Күн арстандарга гана нурун чачат.
-Кабинеттин эшигиндеги кооз илмек, жумуш акысынан да маанилүү.
-Көп акча тапканды жакшы көрөм, акчаны коротконду андан да жакшы көрөм.
-Эч ким ойнобосо да, пианиного караганда рояль жакшы.
-Сыртыман жылдыздуу көрүнгөнүм менен, ичимде диктатормун.
-Жасаган соң, чоң-чоңдон жасоо керек.
-Мен турганда, силерге күндүн эмне кереги бар???

Айтып коюуу керек, Арстандар өз максатына жетүү үчүн керектүү адамдарга жардамын көрсөтүп, жылмайууга ийимдүү. Бирок андай иштерди булар ушунча чебердик менен, ушунча билгизбей жасашып, мындай сыйкырга эч ким туруштук жана каршылык көрсөтө албайт.

Ар бир Арстан үчүн сүйүү бул — сезимдердин майрамы. Сүйүүгө толук берилип, бирок сезимдерди кайтарып берүү үчүн, булардын табити аябай чоң болот. Максаттуу келген бул Арстандар өз чабытына жетүү үчүн чечкиндүү шыктанышат. Каалаган тоскоолдуктарды кыйратууга күч-кубаты жетишээрлик болуп Арстандар, жашоодогу жолунда туурасынан тура калгандарды жаман көрүшөт.

Бул зодиак белгисинде төрөлгөн айымдарга да, мырзаларга да карьера жана мамилелер жаатында, тараза ташын мамиле жагына тандоо зарыл, ошондой эле даңкка умтулуусун жана өз намысын жеңип чыгууга аракет жасоо абзель.

Бийкеч жылдызы

Бийкечтер абдан эмгекти жакшы көрүүчү зодиак белгиси. Дайыма жаңы билимдин изденүүсүндө болуп, Бийкечтер тажрыйба чогултуп жана жасаганынын бардыгын тартипке келтирүүнү аракеттенет. Бийкечтердин акылы жана эптүүлүгү кырдаалды акылдуулук менен баамдап, негиздүү иш-аракет жасаганга мүмкүндүк берет. Бийкечтер «жок» деп айта албаган адамдардан эмес. Булар өзүнүн жана айланасындагылардын иш-аракетин баамдаганды жакшы көрөт, бирок, көңүлүн маанисиз нерселерге токтотконго ийимдүү. Бирок, Бийкечтердин уюшулгандыгы жана аракетчилдиги аларга эң башкы нерсеге, өз пайдасына тандоо берүүгө мүмкүндүк ачат.

Аша чапкан эмгекчилдик жана күнүмдүк тиричилик Бийкечтердин көз карашын чектеп, жумушка жана ага байланыштууларга болгон мамилесин курчутат. Кээде, эмгекти курмандыкка чалып, Бийкечтер көп учурда өзүн жана өзунун убактысын бүт бойдон жумушка арнап, материалдык прогресске умтулат. Өзүлөрүн, өз жумушунун кулдарына айландырып, булар сүйүүдөн, үй-бүлөөдөн жана бала-чакадан баш тартып, бут убактысын эмгекке тартуулашы мүмкүн.

Акчага болгон мамилеси болсо, аларды үнөмдөө Бийкечтерге оор. Дайыма кереги жок чыгымдарга кабылып, Бийкечтер акчаны бир нерсеге чогултууга күч-кубаты аз. Бирок Бийкечтер бирден-бир эң бай зодиак белгиси.

Бул скептиктер төрөлгөндөн баштап эле бардыгын критикалоого ийимдүү. Булар апыртууга ийимдүү эмес, тескерисинче көп учурда жөнөкөйлөтүүгө аракет кылат, ошондой эле көп учурда бардыгын өз эсебине алышат.

Айрыкча Бийкечтер спонтандуу болбойт, ошондуктан көбүнчө иш-аракеттери алдын ала белгилүү. Булар жетишээрлик өтө кызык эмес жана зээриктирме.

Айтып коюуу керек, Бийкечтер үчүн эң чоң түйшүк бул — алардын арамдыгы. Булардын мүнөзүнүн бул өзгөчөлүгү аз өлчөмдө же ашып-ташып терс мүнөздө болушу мүмкүн. Педанттуулук, майдачыл, ашыкча тыкаттыгы жана эгоисттүүлүгү — бул алардын мүнөзүндөгү маанай арсеналынын терс жагы.

Бул өзүн кармаган, кээде өтө эле түнт белги. Бийкечтер көп учурда айланасындагыларга жана жакын адамдарына сыртынан салкын көрүнөт. Булар этиатуу жана баамчыл инсан болуп, өзү менен өзү болуу позициясын каалайт.

Бийкечтер дайыма ак ниет болууга аракеттенип, өзүнүн акылдуулугу менен адамдарды алдап коюууну каалабайт. Бул адамдар мактоого бай. Өзүнүн өзгөчө сезимталдуулугу жана боорукерлиги менен айырмаланбаса да, булар дайыма так жана ишенимдүү ак ниет кеңештерин берип, маселелерди чечүүдө жардамын аябайт. Бийкечтер кээде оттой ысык болуп, кээде мууздай муздап, өз маанайларын мээлейдей алмаштырат.

Сүйүү фронтунда Бийкечтердин жүрөгү өзгөчө шыкалоодо болот. Сүйүүдөгү снобтор, Бийкечтер сүйүү театрында сейрек ойношот. Сүйүүдө жана кумарланууда чебердикке умтулуп, өзүн көрсөтүү мунун баары мактоолукка жана кол чабууларга ээ болуунун иштери. Булардын курч көздөрү баарын көрүп жана байкап, айланасындагыларга жана өзүнө калп айтпайт, а бул кээде жагымсыз себептерге алып келет.

Бийкечтердин негизги мүнөздөрү:
-Чыдамдуулук жана эмгек баарын жеңет.
-Уят-сыйыттуулук кыздарга гана эмес, Бийкечтерге да таандык
-Ар бири өзү үчүн жашап, башкаларга иш кылат.
-Иреттүүлүк бүт жерде зарыл: акыл-ойдо да, ашканада да.
-Бири-бирибизге жаралганыбызды темирдей бекем логика менен далилде.
-Кыйшык илинген текче кыжырды кайнатат.
-Чоң масштабтан баш айланат.
-Бир чака чиени сөөгүнөн арылтуу мен үчүн абдан оор.
-Ар бир Бийкечте укмуштай айым жашайт.

Күтүлбөстүктөрдөн жана күтүүлөрдөн катып калуу сезиминде болуп, Бийкечтер көп учурда бирөөнү сүйүп калуудан коркушат. Эгер сүйүүнүн кайырмагына кокус илинип калса, андан арылып, бурчка барып баарын ойлонуу аракетин жасайт. Сүйүү сезимдерин кыйноочу оору катары кабыл алып, Бийкечтер андан айыгууга аракеттенип, жана канчалык тез болсо, ошончо жакшы деп ойлошот. Сүйүү сезимдерине рационалдык менен мамиле жасап, өз сезимдерин жеңип чыгууга умтулат. Өз ойлорун жана сезимдерин, эмоцияларын жана иш-аракеттерин анализдеп, Бийкечтер мамиледе ак ниеттик жана терең акылдуулукка, байланышка жана ишенимдүүлүккө акцент жасайт. Ооз көптүрүүчүлүк Бийкечтерге таандык эмес. Булар өз сезимдерин иш-аракеттер жана конкреттүү мамилелер менен далилдегенди жактырган адамдардын бири.

Тараза жылдызы

 Таразалар — демилгелүү, принципиалдуу жана эстүү зодиак белгиси. Кандайдыр бир шармга ээ болуп, башкалар тарабынан таанууга мажбур, ошондуктан айланасындагылардын баарына жагууга умтулат. Өтө активдүү эмес Таразалар, көп учурда иш-аракетин аягына чейин чыгара албайт. Ушуну менен бирге алардын өз индивидуалдыгын сактоо шарты менен шериктеш болууга муктаждыгы көрүнүп турат. Бирок, булардын өтө активдүү эместиги, алардын жалкоо экенин айтпайт.

Бул аба белгиси бийик интеллектуалдык деңгээлге ээ болуп, дайыма жаңы билимдин жана идеянын изденүүсүндө болот. Айланасындагы болуп жаткан окуяларды туура баамдоо менен Таразалар айланасындагыларга өз кеңешин айтып жана оор суроолорду чечүүдө жардам берип, адилеттүү чечүүчүнүн ролунда болот.

Адилеттүүлүк сезими Таразаларга ак ниеттүү болууга мүмкүндүк берип, өз шериктештеринен ошондой мамилени күтөт. Бул зодиак белгиси ак ниет жана чынчыл белги. Ыкыластуу жана акыл-эстүү Таразалар өзгөчө эстетикалык баалуулуктардын сезимине ээ.

Башкалардын көңүлүн алууга умтулуу менен, таразалар көп учурда чектен өтүп, өз индивидуалдыгын унутуп коет. Ынтымактын атмосферасын жасоого аракеттенүү менен бирге, жөн эле кыялдана бербестен, Таразаларга эптүү болууга жана көбүрөөк иш-аракеттерди жасоого умтуулусу керек.

Бул сентименталдуу адамдар өзгөчө гипер-элестетүү сезимине ээ. Көңүлү жумшак болуп, бул өзгөчөлүгү көптөгөн адамдар менен тил табышууга жардам берет. Жалгыздыктан коркуп, алар бирөөлөр менен баарлашуу мүмкүнчүлүгүн колунан чыгарбоого аракет кылат.

Көп учурда Таразалар өз кызыкчылыгына эмес, көпчүлүктүн пайдасына чечим кабыл алат. Буларга өзүн жакшы көргөндү жана чечим кабыл алууда жыйынтыктардан коркпостон бекем болуусу зарыл.

Таразалар бирдей деңгээлде жылдыздуу жана боорукер, ошондой эле караңгы жана пассивдүү болот. Бул өзгөрмөлүк башкалардан мурда, өзүлөрүн да таң калтырат.

Баардык жагынан тең салмактуулукка умтулуу менен, Таразалар кез-кез дүрбөлөң жана кыжырлануу менен коштолуучу депрессияга чөмүлүшү мүмкүн. Көп учурда чечкиндүү эмес абалда болуп, бир учурда кандайдыр бир чечимди кабыл алууга аларга оңой болбойт, өзгөчө ал чечим өзүлөрүнө тиешелүү болсо. Мындай маанайдын жана абалдын алмашуусу — Таразалар үчүн жөндөгүдөй абал болуп саналат.

Таразалардын негизги мүнөздөрү:
-Шериктешсиз, кол жоктой.
-Уруш-талаштар — эң жаман.
-Макул болуу менен утууга жетиш.
-Кеселесоолор гана принципиалдуу болот.
-Кимди гана болбосун, кайда гана болбосун, тартып кетем.
-Сулуулук — дүйнөнү сактап калат.
-Баардыгын маанайга жараша жасаш керек.
-Эң оор — тандоо.
-Баардыгына чекит коё бербеш керек.
-Кээде мен ак тараптабы же кызыл тарапта экенимди өзүм да билбейм.

Бардык макулдуктарды жана каршылыктарды, варианттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү таразалоо, Тараза белгисиндегилерде көп убакытты талап кылышы мүмкүн, анткени булар мындай абалда көп убакыт болуп, өз чечиминен адашып кетиши мүмкүн.

Таразалар дайыма туураланган жана тең салмакталган абалга зарыл болот, ошону менен алар ачык-айкындыкка жана мыктылыкка умтулушат.

 Чаян жылдызы

Башка зодиак белгилер менен салыштырмалуу бул зодиак белгисин кандайдыр бир мамиледе күчтүүлөрдүн бири десек болот. Чаяндар дайыма өзүн өзү жетилтүү аракеттерин жасап, бардыгын контролдоп туруу үчүн акыл-эсинин жана физикалык күчүн көп сарптайт. Туруктуу эрк-күчкө ээ болуп, Чаяндар көп нерселерге чыдамдуу болот. Бирок бул чыдамдуулук кокус бомба сыяктуу жарылып кетсе, сокку толкуну менен көптөгөн импульсивдүүлүк жана сезимталдуулук бөлүнүп чыгат.

Бул белги сексуалдуулуктун белгиси. Бул жерден кармалгыс жана башкарылгыс берилгендиги менен буларды чыныгы ойнош боло алаарын айтып кетсек ашык болбос. Бирок андай учурда Чаяндар өзүн билүүсүн жана сезимдеринин башкаруусун жоготуп коёт. Бул аябай катуу кызганууга, өзүмчүлдүккө жана эмоционалдык зордоого алып келет.

Чаяндар дайыма өз айланасындагылардын баарысы идеалдуу болуусуна умтулат. Бул жаатта Чаяндарды жеңил ойлуу деп айтууга болбойт, тескерисинче, ар кыл иштерге олуттуу мамиле жасоосун айтсак болот. Анткени, Чаяндар туруктуу белгинин өкүлү болуп, өз ичинде темирдей бекем мүнөзгө ээ болуп, көз алдында дайыма такталган максаттар гана турат.

Күчтүү натуралардын бири болуп, Чаяндар башкалардын алсыздыгына чыдабайт, жана мындай алсыздыкты өзүнөн сезе баштаганда, буларды жек көрүү жеңе баштайт. Санаалаштуу жана айкөл болуп, булар дайыма жардамга чечкиндүү колун сунууга даяр. Бирок дипломаттык сапаттар — бул, алар жөнүндө эмес. Чаяндар болгон сырларын өзүндө гана сактайт. Жана кимдир бирөө бул сырдуулукту бир көзү менен болсо да, шыкаалаганга аракет жасаса, Чаяндарда боорукердикти билбеген, атаандашына жинденген шайтан ойгонот. Өзгөчө кубаттуулуктун нурун чачып, Чаяндар адамдарды өзүнө тартат. Кылдат интуицияга ээ болуп, булар адамдардын ойлорун же иш-аракеттерин алдын ала билип коюшу мүмкүн.

Чаяндар башкаларга таасирин тийгизүүчү өзгөчө мүмкүндүккө ээ. Булар адамдарды рентген сыяктуу ичи-тышынан бери көрүп, жан-дүйнөсүнө кирип кетет. Өзү болсо тескерисинче эч кимге ишенбегенге аракет кылып, дайыма кооптонууда болуп, момундугу менен айырмаланбайт. Зор каршылык көрсөтүү сапаттарына ээ болуп, булар эң чоң түйшүктөрдөн жана жан-дүйнөлүк жаралануулардан тирилип чыгуу мүмкүндүгүнө ээ.

Көп учурда Чаяндар өзгөчө агрессивдүүлүгү менен айырмаланып турат. Кежир жана ачуусу чукул болуп, булар өзүндө коркунучтуу энергияны алып жүрөт. Согуш жоокеринин сапаттарына ээ болуп, Чаяндар күрөшүүгө даяр, бирок эч качан жеңилүүгө даяр эмес. Чаяндарды сезим кубулуштарынын козголоңчусу, сүйүү покеринде кумар оюнчу, энергетикалык кан ичкич, ал гана эмес, адам денесине кирип алган шайтан деп атап койсо да болот.

Чаяндардын бийликчил жана дүркүрөгөн жан-дүйнөсүнүн үнү, ошондой эле ээ бербеген жана жалындуу мүнөзү көп учурда булардын ички дүйнөсүндө кырдаалды чыңалтып, жанжал чыгарып, көп учурда Чаяндарды күч-кубат жеткис санааларга жана неврозго алып келет.

Булар эмнени каалап жатканын дайым билип, жана ал максатына жетүү үчүн кандай гана тоскоолдуктар чыкпасын, бардыгын жеңүүгө даяр. Кандай гана кырдаал болбосун булар чечкиндүү маанайда болуп, козголоңчунун отун, жеңиштин наамы үчүн жандырууга даяр. Натурасы боюнча индивидуалист болуп, Чаяндар үйүр сезимдерине сейрек берилет, булар тескерисинче, коомдун ой-пикирине жана социалдык стереотиптерге каршылык көрсөтөт. Булар дайыма сак болот, демек, эл озунда айтылып жүргөндөй, сактанганды кудай сактайт. Кырдаалдарга дайым даяр болуп, булар эркин, күчүн жана тырышчаактыгын бир муштумга чогулта кармап, биринчи кол салганга сейрек барат.

Чаяндардын негизги мүнөздөрү:
-Каап, бирөөнү чагып алсам жакшы болмок.
-Ар бир окуя интернет баракчалары сыяктуу: аларда катылган кодтор болуусу зарыл.
-Жылмаюуу үчүн абдан олуттуу себеп болуусу зарыл.
-Баарынан бошонууга болот, бирок өз кызыгуулардан эмес.
-Согуш талаасында мен сүйүү ырын ырдайм.
-Менин көз карашыма бардыгы эле чыдай албайт.
-Менин кызыгууларым суу үстүнө чанда гана чыгуучу жырткыч балык сыяктуу, сыртка сейрек чыгат.
-Баатырсыз, дүйнө жоголо баштайт.
-Мен кактуска окшошмун, менин жомоктогудай гүлүм, тандалгандарга гана гүлдөйт.

Буларды эмоционалдык мазохист деп койсо да болот. Кээде булардын эспрессивдүүлүгү жана агрессивдүүлүгү өзүлөрүнө аябай чоң залакасын тийгизет. Бир жагынан, Чаяндар өз сүйүүсүндө өтө сезимталдуу жана кичине кандайдыр бир сентименталдуу болушу мүмкүн. Бул зодиак белгиси сүйүүнүн бардык көрүнүштөрү үчүн жаралган болот. Булар аны дайыма муктаж болуучу абадай кабыл алып, денеси, толук жан-дүйнөсү жана бардык жолдор, бардык ыкмалар менен умтулат.

Сүйүү оюнунда Чаяндар жеңилүүнү кабыл алуучу оюнчулардан эмес. Булар эч качан багынууга жол бербей, дайыма жеңүүчүнүн бийиктигинен иш-аракет жасап, көп учурда өз максатына жетет. Чаяндар үчүн жеңилип калуу өлүмгө тете. Мындай учурда булардын сыймыгы жана шек саноо ойлору, кичинеден мээсин жеп, жанын койбойт.

Чаяндар көп учурда акыл-эске жана рационалдуу стратегияга таянганга караганда, өзүнүн жүрөгүнө жана сезимдерине ишенет. Өзүнүн ички үнүнө кулак салып, булар дайыма башкалардын кеңешине караганда, сезимдерине көбүрөөк ишенич артат. Өз дилгирлүүлүгүнүн баркын билип, булар сүйүү бийиктиктерин багынтып, жүрөктөрдөн түнөк алууга даяр болушат.

Жаачы жылдызы

Жаачы бул чындыктын жана ачыктыктын, тазалыктын жана эркиндиктин белгиси. Жаачылар эркиндикти жана өзүнүн көз карандысыздыгын абдан баалашат. Булар абстракттык ой жүгүртүүгө жана идеалдуулукка ийимдүү. Булар кубаттуу, бирок чыдамсыз келип, бул сапаты көптөгөн маселелерди жана түйшүктөрдү жаратат. Жаачылар түз мүнөздүүлүгү жана ачыктыгы менен айырмаланып турат. Жаачылар чебер интуицияга жана кандайдыр бир өзгөчө сезүү сезимине ээ, жана бул аларга оор абалда жардам берип, алдыга кадам шилтөөгө күч-кубат болот. Булар өзүлөрүнө душмандарды чогултууга аракет кылбайт, бирок эгер, андайлар кезиксе, Жаачылар андайларга ырайымсыздык менен мамиле жасайт.

Жаачылар айланасындагы адамдарга чынчыл жана ачык, жылуу, түшүнүктүү, чыдамдуу жана жетишээрлик деңгээлде лоялдуу. Бирок булар дипломатикалуу адамдардан эмес, кээде өз сөздөрүндө жана иш-аракеттеринде ашыкча түз мүнөздүү болот. Бирок буларга жиниңерди келтирип, сөздөрүнө таарынуунун мааниси жок, анткени, булардын мындай мүнөзүнүн аркасында кандайдыр бир жаман ниетти жок. Тескерисинче, кээде булар эмне кылып, адамдарды кантип таарынтып алганын өзүлөрү түшүнбөйт. Бул алардын кандайдыр бир кырдаалдардагы адепсиздигин айтып турат.

Акылдуу акыл-эстин ээси жана жан-дүйнөсүндө бийик принциптиердин кожоюну болуп, Жаачылар жеңүүчүлөрдүн катарына кирип, ал жерден бекем позицияны ээлейт. Жаачылар алардын эмгеги үчүн баалоону каалап, иш-аракеттери үчүн мактоону каалайт.

Бир нерсеге болгон коркунуч, Жаачыларды депрессияга алып келиши мүмкүн. Булардын философиялык натурасы дайыма оптимисттүү маанайга туураланган болот. Булар эртен жакшы болооруна, анын эртеси андан да жакшы болооруна терең ишенет.

Жаачылар физикалык жана эмоционалдык тобокелге барууну абдан жакшы көрүшөт, анткени, булар кандай гана оюн болбосун, кумарду оюнчунун катарына кирет.

Жалындуу от белгисинин өкүлү болуп, бир караштан заматта бирөөнү сүйүп, ал эми экинчи көз караштан муздак кандуу болуп сууп калышы мумкун. Булар жоопкерчилик сезиминен качууга аракеттенип, аны мойнуна алып жүрүүнү жактырбайт. Шартка ылайык, мындай адамдар дайыма шайыр жана бактылуу, бирок булардын маанайы жетишээрлик өзгөрмө. Эгер, кимдир бирөө Жаачылардын ишеничине кыянаттык мамиле жасап, алардын ак-ниеттигин баалабаса, ошол заматта алардын нааразычылыгы менен кездешет. Жаачылар олово жоокерчесиндей болуп, бардыгы менен эч кимдин жардамы жок, өзү күрөшкөнгө көнгөн. Жана көп учурда булар жеңишке жетишет.

Жаачылардын негизги мүнөздөрү:
-Жакшы адамдар көп болуусу зарыл.
-Кимге карыз болсом, бардыгын кечирем.
-Эң жакшы эс алуу — дүйнөлүк саякат.
-Маселелердин маанилүүсү алардын масштабында.
-Менин идеалым — Хан Манас.
-Мага таарынуу мүмкүн эмес.
-Уялуу деген эмне?
-Милдеттүүлүк шыгы жок адамдарды гана барктуу көрсөтөт.
-Алдын ала санаа тартуу маанисиз, кырдаалга жараша чечишебиз.
-Милдети жок адам, милдеттүү болууга милдеттүү.

Жаачылар кээде наристе сыяктуу болуп, реалдуулуктун көзүнө каргандан баш тартып, жашоону ачык-кызыл түстөрдө карап, бойго жеткен адамдардай, олуттуу көз карашта болбойт. Булар саякаттаганды жакшы көрүшөт. Мыкты уюштуруучулук мүмкүндүктөргө ээ болуп, Жаачылар башкарганды билишет, бирок эч качан өзүлөрүн башкартып, эксплуатациялаганга жол бербейт. Финансы иштеринде Жаачылар чыныгы транжир. Булар акча чогултуп, аларды сактаганды такыр билбейт.

Жаачылар дайыма суудан кургак чыга алат. Булардын курч акылы көп учурда өзүлөрүн күндөн тосуп, кызыктай абалда болот, жана мындай учурда булар ашыкча эксцентрикалуу болот. Бирок булар алардын иш-аракеттерин шылдын кылуу мамиле жасоосун жактырбайт.

Жаачылар кандай гана болбосун, булар дайыма өзүлөрүндө жоомарт жана шайыр адамдын жаркын жактарын сактап калат. Жана эгер, булар өзүлөрүнө багыт койсо, бутага таамай атып, тийбей калбайт.

 Текечер жылдызы

Текечерлер бул — ак ниеттуулуктун жана аракетчилдиктин, уюшкандыктын жана кандайдыр бир туруктуулуктун белгиси. Текечерлер эмгекчилдик жана эмгекке болгон укмуштай сезимдерге ээ. Бирок бул — алардын көзүнө жоолук байланып, жумуштан башка эч нерсени көрө албайт дегенди билдирбейт. Буларды айланасындагылардын баардыгы, аны менен бирге адамдар да кызыктырат.

Жер белгисинин ээси болуп, Текечерлер бир жерде турганды жакшы көрүшөт. Булар «бүгүн» деген түшүнүк менен кызыктар болбой, дайыма эртең же бүрсүгүнкү күн менен да кызыктар. Буларды жаркын келечек күтүп тураарына, алар терең ишенет.

Материалдык жагына кайрылсак, Текечерлерде бул экинчи орунда турат, биринчи орунда мүдөөлүк. Текерчерлер өзүнө жакын адамдары үчүн көптөгөн нерселерди курмандыкка чалышы мүмкүн. Бул абдан берилген жана адам көңүлүн калтырбаган белги. Текечерлер өзүнүн көз карандысыздыгы жана экономикалык камкордугу үчүн, жашоодо кандайдыр бир жаркындыкка умтулуп, дайыма тымызын күрөш жүргүзүп келет.

Эң жакшы практик болуу менен бирге, Текечерлер адамдын акыл-эсин эң бийик баалулук деп эсептейт. Керектүү билимдерге ээ болууга умтулуп, келечектеги жашоосу үчүн акылы менен коротууга аларды топтойт.

Бийиктиктерди бир багытта, кадам артынан кадам аркылуу багындырып, Текечерлер мындай жолдо адаттан тышкары чыдамдуу жана айтканынан кайтпаган адам болушат. Булар өзүулөрүнө ишенип, башкалардан көз каранды болгонду жактырбай, өзүнүн «Мен» дегенинин гана күчүнө ишенет. Кыялкечке караганда реалист болушуп, жашоого кооптонуу менен мамиле жасайт, анткени, жашоо алардын жолунда каалаган тоскоолдукту жаратаарына көздөрү жетет. Бирок кандай гана болбосун, булар пайда болгон тоскоолдуктардын булагын табып, аларды чече билишет. Жумушта Текечерлерге баш ийүүчүнүн ролуна караганда башкаруучунун ролу туура болот, тиричиликте да дал ушундай.

Өзүлөрүнүн кубаттуу натура болгонуна карабай, Текечерлер меланхолияга, ички санааларга жана жалгыздыкка ийимдүү келет. Булар абдан сезимтал келишип, көңүлгө жана кабыл алууга муктаж. Булар ийгиликтерине ыраазы болуп, кадыр-баркка жана бийликке да муктаж болушат.

Бирок, айрыкча Текечерлер салкын белгилерге кирет, анткени, буларга өзүнүн ойлорун жана иш-аракеттерин айтууга оор. Булардын эгоизминен көбүнчө айланасындагылар жана жакын адамдары азабын тартышат.

Текечерлердин акыл-эстүү жана жетишээрлик эсепчил натурасы аларды укмуштай чыдамкай кылат, бирок ар кандай оору-сыркоолордон эч ким толук сактана албайт, ал эми Текечерлер дал ушул оору-сыркоолорго ийимдүү. Буга себеп болуучулар: ички коркунучтар, ар кандай күтүлбөстүктөр жана жан дүйнөсүнүн санаачылдыгы болот. Кандай гана каршылык көрсөтпөсүн, булар ички пессимизмдүү сезими жеңип чыгып, аларды оптимизмдүү сезимдерге алмаштыра албайт.

Текечерлер эч качан мүдүрүлүп же чалынып жыгылбайт, анткени айланасын карайлабайт. Булар жашоодо сак болууга аракеттенип, түз карап, кандайдыр бир тоскоолдукка чалынып кетпес үчүн жашоодо буттарын да карап басат. Өзүлөрү туш болгусу келбеген түйшүктөрдүн образдарын кызганычтан жана кызуу кандуулуктан, жалкоолуктан жана олутсуздуктан жасап алышат. Булар романтикалуу да болушу мүмкүн, бирок, өзүнүн алсыз жактарын көрсөтпөө үчүн, эч качан эмоцияга алдырбайт.

Текечерлердин негизги мүнөздөрү:
-Мен тез чуркоочу эмесмин, мен алыстыкка чуркоочумун.
-Талаада жалгыз дагы жоокер!
-Мыйзамды бузба, бирөөгө буюрса да, сени кармап алат.
-Өзүм үчүн аз эле нерсе керек, менин буюмдарым-менин жетишкендиктеримдин күзгүсү.
-Жашоо ар бир аялдамага так убакытта келүүчү автобус сыяктуу.
-Үйдө отуруп, алыскы өлкөлөр жөнүндө сүйлөшкөн кандай ыракат.
-Чыныгы текечер вино сыяктуу сакталган убактысы менен айырмаланат.
-Өмүр бою бийиктикке умтулуп — эң бийиктиктен бир жолу ылдый карай түкүрүп коюууга не жетсин.
-Мен гана жыл өткөн сайын жашарам.
-Мен бара жатам, ышкырбайм, ал эми жеткен соң, коё бербей, кармай жатам.

Ал эми сүйүү жана нике жаатына кайрылсак, бул жакта да Текечерлер абдан сак болушат. Жөнөкөй адамды сүйүп калгандан көрө, коомдо салмагы бар адамды сүйүп калышы ыктымал. Өзүлөрүн никеге абдан узак мөөнөткө чейин даярдап, тескери кадам шилтеп, кулап кетишинен коркушат.

Амбицияларын өзүнө катып, Текечерлер сыртынан зыяны жок, уялчаак жана кичине кежир адам сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Булар адамдардын алсыз жактарын оңой эле табып алып, жана ушунун аркасында булар өз көзүндө күчтөнүп, бийлигин колдонуп, шахматтык текчеде лидерлик орунга ээ болот.

Суу пери жылдызы

Суу перилер — уруш-талашсыз жана боорукер белги. Тынчтыкты жакшы көргөн, гумандуу Суу перилер эч качан уруш-талаштын жана түшүнбөстүктүн булагы болбойт. Бул туруктуу зодиак белгиси, эрктүү жана чечкиндүү болуп, кээде кежир жана эксцентрикалуу болот.

Бул зодиак белгиси абдан боорукер болот. Ал өзүнүн болгон толук турпаты менен сүйүүгө жөндөмдүү болуп, ар мүнөт сайын жашоо жыргалына батууга даяр, жана кандай гана болбосун, мындай кубанычтарды башкаларга да тартуулай алат.

Суу перилер — бул бир кебетедеги периште жана шайтан. Буларда түбөлүк карама-каршылыктар өкүм сүрөт. Башкача айтканда, булардын эс-акылы, туюуусуна, сезүүсүнө жана сезимталдуулугуна карама-каршылыктарды жаратат, же тескерисинче Суу перилерди сезимдер женип жана башкарат. Мындай учурда ал өзүн жоготуп, өз ойлорунда адашып, өзүлөрү менен эмне болуп жатканын ажырата албай калат. Суу перилерге жардам берүүгө аракет кылып жатса да, аны эч ким түшүнбөй жана эч качан түшүнбөсүнө ишенип турат. Жана көп учурда алар өзүлөрүнө өзү чоочун болушат, анткени өз сезимдерине ээ боло албай, өз жан-дүйнөсүнүн сырын чече албайт.

Бирок Суу перилер зээриктирме адамдардан эмес. Булар дайыма калп жагалданууну жана окшош болууну чын же жалган экенин айырмалай билишет.

Башкалар менен баарлашып, Суу перилер чечкиндүүлүктү өзүлөрүнөн табышат. Жан-дүйнөсүндө кээде жалгыз болгону менен, тиричиликте дайыма тегерегинде адамдар көп болот. Булардын кызыгуулары жана каалоолору башкаларга салыштырмалуу мүдөөлүк жакка карайт. Ошондуктан булар жөн эле сүйлөшүүнүн ордуна, мүдөөлүк баарлашууну каалайт.

Суу перилер комфортту жана материалдык жыргалдыкты жактырат, бирок, булар арам же саран адамдардан эмес. Булар бийликке, коомдогу татыктуу деңгээлге жана өзгөчө престижге умтулат.

Суу перилер жетишээрлик кулак түргүч. Буларды жанылардын баары кызыктырып, качан ал «жаңы нерседен» тажамайынча, андайлар менен жүз пайызга алектене берет. Бирок, Суу перилер буга баш-оту менен кирбейт, анткени булар иш-аракеттин ордуна байкоочунун ролунда болууга көнгөн. Булар, ичкенден көрө, сууну куйганды жакшы көрөт.

Суу перилер чебер жана назик, жан-дүйнөсү менен берешен жана жүрөгү менен боорукер болот. Булар, көрө албастык дегенди билишпейт. Жетишээрлик сылык жана ишенчээк болуп, кээде бул сезимдери аша чабат. Эгер, Суу перилерге кимдир бирөөлөр кантип иш жасоону сөөмөйү менен көрсөтүп, же андан да жаманы, буйрук берип, булардын үстүнөн бийлик кылууга аракеттенсе, Суу перилер мындай адамдарга каршы болуп, боорукерлик жана байкоочулук сапаттарын жоготот.

Суу перилердин негизги мүнөздөрү:
-Бирөөлөргө окшош болуу кандай зээриктирме.
-Эгер мен сени ойлоп тапсам, мен ойлогондой бол.
-Ырым-жырымдар — келесоолорго.
-Келечек жаркын болууга тийиш.
-Периште болуу оор, бирок зарыл.
-Боорукерлик — боорукер иштен да маанилүү.
-Новатор болуу үчүн, биринчиден салттарды унутуу зарыл.
-Төшөк кумар? Жашоодо андан маанилүү иштер да бар.
-Биринчиден теңтуштар, андан кийин үй-бүлөө, албетте, убакыт калса.
-Менден боорукер, менден сергек адам жок.

Суу перилер боорукер жана жумшак белги. Булар, жардамга муктаж болуп турган адамдарга эч качан көңүл коштук кылбайт. Ошондой эле Суу перилер жакшы кенешчи. Достукта лидерликке чыгуу үчүн булар жоош болушуп, андайды каалабайт, анкени, булар достукту абдан баалашат. Суу перилер достук үйүнүн башкаруучулары, а бул, булардын достукка жана сүйүүгө болгон берилген мамилесин тастыктап турат.

Суу перилердин алсыз жагы — бул алардын коомдогу көрүнүктүү орунга ээ болуу умтулуусу, жана булардын тегерегиндеги адамдардан өзүнө карата кандайдыр бир өзгөчө жакшылыкты талап кылуусу. Суу перилерге алдыга кадам шилтеп, жакшы келечекке умтулуу үчүн ушундай адаттардан арылуу зарыл.

Ал эми сезимталдуулук жагына кайрылсак, бул жаатта Суу перилер өзгөчө кооптонуу менен ачылат. Суу перилер жетишээрлик сезимтал. Кыялданганды жакшы көрүп, өз ойлору менен ойногонду жакшы көрөт. Дал ошондуктан Суу перилер өз сүйүүсүн түстүү түстөргө боёоого ийимдүү, башкача айтканда көп учурда идеалдаштыра берет, а бул өз убагында сүйүүгө эмес, чоң көңүл калууга алып келет. Суу перилер шыктуу жана ышкыбоз боло алат, бирок бул сезимдер эч качан Суу перилердин үстүнөн бийлик кылбай, алардын жүрөгүн жеңе албайт. Буларды сүйүү кишендерине салбаганга аракет кылуу зарыл, анткени, өзүн «капастагы чымчыктай» сезип, биринчи ирет, жаркын сүйүү жөнүндө ойлобой, жаркын эркиндик жөнүндө ойлоно баштайт.

Балыктар жылдызы

Жароокер жана назик Балыктар башкаларга оор учурда боору ооруп, колдоп, сооротконду билишет. Бул кыялкечтер дүйнөнү жаркын боёктор аркылуу караганды билип, оор учурда бардык жакшы нерселер алдыда экенине өзүн оптимисттүү маанай менен ишендирет. Булар өмүр бою кыялданып, айлана-чөйрөнүн кыялдангандай анча идеалдуу эместигине абдан нааразы болушат.

Булар абдан сезимталдуу жана берилген зодиак белгиси. Балыктар айланасындагы адамдардын өзүн алып жүрүүсүнө, ойлору жана сезимдерине курч таасирленет. Көп учурда Балыктар күч-кубатын бир муштумга чогулта албай, кырдаалдын чылбырында сүйрөлүп жана берилип жүрөт.

Бул эки караанду зодиак белгиси өз жашоосунда адилетсиздикке орун калтырып, өз укутары үчүн күрөшкөндү билбейт. Буларга кандайдыр бир чечим кабыл алууга оор, анткени келечектеги жоопкерчиликтен коркушу мүмкүн.

Балыктар абдан чыдамдуу болот. Бирок бул сапаты менен колдонуунун кереги жок. Анткени, чыдамдуулуктун жиби аябай ичкерип кеткенге чейин чоюлуп, үзүлүп калуу коркунучунда болсо, анда Балыктар өзүнүн табыгый сырткы жайлуулугуна карабастан, тынчсызданып, оолукма болуп калат.

Татынакай Балыктар өзүнүн өзгөчө сүйкүмдүүлүгүн айланасындагылардын баарына жуктуруп коюууга мүмкүндүгү жетет. Булардын мыскылы айланасындагыларды болгон жан-дүйнөсү менен күлдүрөт, ал эми булардын аракетчилдиги жана тырышчаактыгы, башкалар тыкылдатып көрүүдөн корккон көптөгөн эшиктерди ачат. Агым менен өйдө карай сүзүп, Балыктар дайыма «жашоо тепкичинин» эң өйдөңкү баскычтарына умтулат. Балыктардын жайлуулукту жана тиричиликке оптимисттүү көз карашта болгонуна карабастан, кез-кез меланхолияга жана апатиялык абалдарга түшүп турушу мүмкүн, албетте сейрек, бирок, ошондой болсо да, бул депрессияга алып келет.

Балыктар материалдык жыргалдыктын артынан кубалашпайт. Ага караганда, булар өзүнүн «Мен» дегенин изилдегенге ийимдүү, ошондой эле жөнөкөй жыргалдыктардын артынан түшпөй, кандайдыр бир мүдөөлүккө умтулат.

Балыктар ушунча индивидуалдуу келип, булар менен эч ким тең-тайлаша албайт. Булар ал индивидуалдыкты көз карегиндей сактап, башка адамдардын кеңештерине карганда, көп учурда өзүнө жана өзүнүн ички үнүнө ишенет. Балыктар көбүнчө реалдуулукта жашагандан көрө, кыялдары менен жашаганды жактырат. Жетишээрлик бай элестетүүлөрү менен айырмаланып, Балыктар идеалдаштырууга ийимдүү, бирок ошону менен бирге дайыма тантык менен реалдуулуктун чегин сактоого аракет кылат.

Балыктар чын жүрөктөн башкаларга көңүл айтуунун, аярлык мамиле жасоонун чыныгы чебери. Буларда эгоизм жок, жана булардын өзүнүн мен дегени эч качан айланасындагы адамдарга карата залакасын тийгизбейт. Булар өзүн оорулууларга кам көрүү жана алсыздарды колдоого багыштай алат. Бул өз жанын аябаган жана өз камын ойлобогон адамдар ушунча назик жана ачык-айкын болуп, башкалардын жамандыгын жана сүйгөндөрүнүн кемчиликтерин байкабайт. Булар көп учурда өзүнөн башка башкалардын баарын түшүнөт.

Балыктар менен кандайдыр бир өзгөчө көлөөкө күчтөр башкарат. Бул «дүйнө адамдары» өзүнө гана таандык боло бербейт. Баарына жана баары менен кызыгып, булар бүт жерде болот, ошону менен бирге булар эч жакта да жок. Көп учурда Балыктар кырдаалдын курмандыктары болот, бул факт.

Бул өтө идеалдаштырылган жана жан-дүйнөлүү адамдар. Жана Балыктар суу белгиси болгондуктан, булар өзгөчө сезимталдуулугу менен айырмаланат. Бирок Балыктар кээ бир сезимдерин башкарууну үйрөнүп, санаалаш, меймандос жана жоомарт болуу сезимдерин өнүктүрүү зарыл, ошондой эле параноидалдык сезимдерден жана ойлордон алыс болуу керек.

Булар көптөгөн жакшы мүнөздөргө да ээ. Бирок мындай адамдарга мүнөзүнүн жаркын жагын көрсөтүү-өркүндөтүү үчүн, Балыктарды көп учурда негативге жана өзүн кыйратуу маанайына чөмүлтүүчү, мүнөзүнүн экинчи жагы менен күрөшүү зарыл. Булар өзүнүн ниети жана иш аракеттеринде чынчыл, башкалардын катачылыктарына жана айланасындагылардын кемчилигине ырайымдуу болот.

Балыктардын негизги мүнөздөрү:
-Жардам берүүгө караганда, санаалаш болуу маанилүү.
-Балыктар суудан баш тартпагандай эле, кызытуучу ичимдиктерден баш тартпайм.
-Тыкаттыкты зэриктирме адамдар ойлоп тапкан.
-Бүрсүгүнү жасай турган ишти эртеңкиге калтырба.
-Мен эмне деп убада бердим эле?
-Шашылышта иштөө бул — тамак чайнап жатып сүйлөгөнгө тете.
-Өзүмдөн башкасынын баарын түшүнүүгө даярмын.
-Мажүрүм тал шамаалда ийилет, ал эми чон бак, дүп этип жыгылат.
-Дайыма колум бош эместиги баарына белгилүү, бирок эмне менен колум бошобой жатканын баары эле биле бербейт.
-Мага кысым жасабагыла, антпесе балыктай болуп, колуңардан жылмышып качып кетем.

Ал эми терс жактарына кайрылсак, Балыктар көп учурда ойлорунун чар-жайыттуулугу менен, ошондой эле өз иш-аракеттеринин чечимсиздиги менен айырмаланат. Алар бүгүнкү реалдуу күн менен жашабай, көп убакта өзүнүн «Мен» дегени менен ойлоп чыгарган кичинекей дүйнөсүндө болот.

Балыктардын жашоосунда сүйүү ардактуу орунда. Булар ушунча катуу сүйүп, ушунча катуу жек көргөндү да билет. Булардын сүйүүсү эки аймактуу болот — же бейиш, же тозок. Булардын жүрөгү эң татаал сырдай болуп жетүүгө абдан оор. Балыктар айрыкча жетүү позициясында болбойт. Мындай адамдар буларды бирөөлөр тарабынан тандоосун күтөт, тескерисинче эмес. Булар сүйүүдө атаандашканга көнгөн эмес. Мындай талаш-тартыштуу учурларда Балыктар жөн эле четтеп кетет. Эгер өзүлөрүн бироолор тарабынан каалаганын сезип турса, анда булар чыныгы бактылуу болушат, жана өз түгөйүнө таза берилгендикти жана камкордукту тартуулайт.

 Балыктар жылдызы

Жароокер жана назик Балыктар башкаларга оор учурда боору ооруп, колдоп, сооротконду билишет. Бул кыялкечтер дүйнөнү жаркын боёктор аркылуу караганды билип, оор учурда бардык жакшы нерселер алдыда экенине өзүн оптимисттүү маанай менен ишендирет. Булар өмүр бою кыялданып, айлана-чөйрөнүн кыялдангандай анча идеалдуу эместигине абдан нааразы болушат.

Булар абдан сезимталдуу жана берилген зодиак белгиси. Балыктар айланасындагы адамдардын өзүн алып жүрүүсүнө, ойлору жана сезимдерине курч таасирленет. Көп учурда Балыктар күч-кубатын бир муштумга чогулта албай, кырдаалдын чылбырында сүйрөлүп жана берилип жүрөт.

Бул эки караанду зодиак белгиси өз жашоосунда адилетсиздикке орун калтырып, өз укутары үчүн күрөшкөндү билбейт. Буларга кандайдыр бир чечим кабыл алууга оор, анткени келечектеги жоопкерчиликтен коркушу мүмкүн.

Балыктар абдан чыдамдуу болот. Бирок бул сапаты менен колдонуунун кереги жок. Анткени, чыдамдуулуктун жиби аябай ичкерип кеткенге чейин чоюлуп, үзүлүп калуу коркунучунда болсо, анда Балыктар өзүнүн табыгый сырткы жайлуулугуна карабастан, тынчсызданып, оолукма болуп калат.

Татынакай Балыктар өзүнүн өзгөчө сүйкүмдүүлүгүн айланасындагылардын баарына жуктуруп коюууга мүмкүндүгү жетет. Булардын мыскылы айланасындагыларды болгон жан-дүйнөсү менен күлдүрөт, ал эми булардын аракетчилдиги жана тырышчаактыгы, башкалар тыкылдатып көрүүдөн корккон көптөгөн эшиктерди ачат. Агым менен өйдө карай сүзүп, Балыктар дайыма «жашоо тепкичинин» эң өйдөңкү баскычтарына умтулат. Балыктардын жайлуулукту жана тиричиликке оптимисттүү көз карашта болгонуна карабастан, кез-кез меланхолияга жана апатиялык абалдарга түшүп турушу мүмкүн, албетте сейрек, бирок, ошондой болсо да, бул депрессияга алып келет.

Балыктар материалдык жыргалдыктын артынан кубалашпайт. Ага караганда, булар өзүнүн «Мен» дегенин изилдегенге ийимдүү, ошондой эле жөнөкөй жыргалдыктардын артынан түшпөй, кандайдыр бир мүдөөлүккө умтулат.

Балыктар ушунча индивидуалдуу келип, булар менен эч ким тең-тайлаша албайт. Булар ал индивидуалдыкты көз карегиндей сактап, башка адамдардын кеңештерине карганда, көп учурда өзүнө жана өзүнүн ички үнүнө ишенет. Балыктар көбүнчө реалдуулукта жашагандан көрө, кыялдары менен жашаганды жактырат. Жетишээрлик бай элестетүүлөрү менен айырмаланып, Балыктар идеалдаштырууга ийимдүү, бирок ошону менен бирге дайыма тантык менен реалдуулуктун чегин сактоого аракет кылат.

Балыктар чын жүрөктөн башкаларга көңүл айтуунун, аярлык мамиле жасоонун чыныгы чебери. Буларда эгоизм жок, жана булардын өзүнүн мен дегени эч качан айланасындагы адамдарга карата залакасын тийгизбейт. Булар өзүн оорулууларга кам көрүү жана алсыздарды колдоого багыштай алат. Бул өз жанын аябаган жана өз камын ойлобогон адамдар ушунча назик жана ачык-айкын болуп, башкалардын жамандыгын жана сүйгөндөрүнүн кемчиликтерин байкабайт. Булар көп учурда өзүнөн башка башкалардын баарын түшүнөт.

Балыктар менен кандайдыр бир өзгөчө көлөөкө күчтөр башкарат. Бул «дүйнө адамдары» өзүнө гана таандык боло бербейт. Баарына жана баары менен кызыгып, булар бүт жерде болот, ошону менен бирге булар эч жакта да жок. Көп учурда Балыктар кырдаалдын курмандыктары болот, бул факт.

Бул өтө идеалдаштырылган жана жан-дүйнөлүү адамдар. Жана Балыктар суу белгиси болгондуктан, булар өзгөчө сезимталдуулугу менен айырмаланат. Бирок Балыктар кээ бир сезимдерин башкарууну үйрөнүп, санаалаш, меймандос жана жоомарт болуу сезимдерин өнүктүрүү зарыл, ошондой эле параноидалдык сезимдерден жана ойлордон алыс болуу керек.

Булар көптөгөн жакшы мүнөздөргө да ээ. Бирок мындай адамдарга мүнөзүнүн жаркын жагын көрсөтүү-өркүндөтүү үчүн, Балыктарды көп учурда негативге жана өзүн кыйратуу маанайына чөмүлтүүчү, мүнөзүнүн экинчи жагы менен күрөшүү зарыл. Булар өзүнүн ниети жана иш аракеттеринде чынчыл, башкалардын катачылыктарына жана айланасындагылардын кемчилигине ырайымдуу болот.

Балыктардын негизги мүнөздөрү:
-Жардам берүүгө караганда, санаалаш болуу маанилүү.
-Балыктар суудан баш тартпагандай эле, кызытуучу ичимдиктерден баш тартпайм.
-Тыкаттыкты зэриктирме адамдар ойлоп тапкан.
-Бүрсүгүнү жасай турган ишти эртеңкиге калтырба.
-Мен эмне деп убада бердим эле?
-Шашылышта иштөө бул — тамак чайнап жатып сүйлөгөнгө тете.
-Өзүмдөн башкасынын баарын түшүнүүгө даярмын.
-Мажүрүм тал шамаалда ийилет, ал эми чон бак, дүп этип жыгылат.
-Дайыма колум бош эместиги баарына белгилүү, бирок эмне менен колум бошобой жатканын баары эле биле бербейт.
-Мага кысым жасабагыла, антпесе балыктай болуп, колуңардан жылмышып качып кетем.

Ал эми терс жактарына кайрылсак, Балыктар көп учурда ойлорунун чар-жайыттуулугу менен, ошондой эле өз иш-аракеттеринин чечимсиздиги менен айырмаланат. Алар бүгүнкү реалдуу күн менен жашабай, көп убакта өзүнүн «Мен» дегени менен ойлоп чыгарган кичинекей дүйнөсүндө болот.

Балыктардын жашоосунда сүйүү ардактуу орунда. Булар ушунча катуу сүйүп, ушунча катуу жек көргөндү да билет. Булардын сүйүүсү эки аймактуу болот — же бейиш, же тозок. Булардын жүрөгү эң татаал сырдай болуп жетүүгө абдан оор. Балыктар айрыкча жетүү позициясында болбойт. Мындай адамдар буларды бирөөлөр тарабынан тандоосун күтөт, тескерисинче эмес. Булар сүйүүдө атаандашканга көнгөн эмес. Мындай талаш-тартыштуу учурларда Балыктар жөн эле четтеп кетет. Эгер өзүлөрүн бироолор тарабынан каалаганын сезип турса, анда булар чыныгы бактылуу болушат, жана өз түгөйүнө таза берилгендикти жана камкордукту тартуулайт.

Маалымат булагы: tuyp.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *